W 2002 roku w wyniku przekształcenia z Instytut Budowy Maszyn i Pojazdów

powstaje

Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn.

prof. zw. dr hab. inż. Eugene Feldshtein

dr inż. Daniel Dębowski

Dyrektor

Zastępca Dyrektora

 

 

 

Sekretariat

mgr Urszula Skiruk

 

 

W skład Instytutu wchodzą następujące zakłady:

 

 

Zakład Obróbki Ubytkowej, Eksploatacji Maszyn i Pojazdów

Kierownik: dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ

 

Zakład Mechaniki i Projektowania Maszyn  

Kierownik: dr inż. Paweł Jurczak

 

Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Materiałowych

Kierownik: dr inż. Mariusz Michalski

 

Zakład Inżynierii Biomedycznej

Kierownik – dr inż. Katarzyna Arkusz,                                                  P.O. Kierownika Zakładu Inżynierii Biomedycznej

 

Zakład Automatyzacji Procesów Produkcyjnych

Kierownik: prof. zw. dr hab. inż. Mirosław Galicki