Dr inż. Katarzyna Arkusz
P.O. Kierownika Zakładu Inżynierii Biomedycznej

Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Prof. Szafrana 4, 65-246 Zielona Góra
Telefon: (068) 328 25 62
E-mail: K.Arkusz@ibem.uz.zgora.pl

 

Powrót do Listy Pracowników