Uniwersytet Zielonogórski

Wydział Mechaniczny

Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn

 

Zakład Materiałoznawstwa i Technologii MateriałowychKierownik :
dr inż. Mariusz Michalski
E-mail: M.Michalski@ibem.uz.zgora.pl


ul. Prof. Z. Szafrana 4
65-516 Zielona Góra
tel. + 48 68 328 2357 

Skład osobowy zakładu: (PERS)

 

Pracownicy naukowo - dydaktyczni :

 

·       dr inż. Mariusz Michalski – kierownik zakładu

·       prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz

·       dr inż. Ryszard Gorockiewicz

·       dr inż. Remigiusz Romankiewicz

·       mgr inż. Paweł Schlafka

 

Pracownicy naukowo – techniczni :

 

·       mgr inż. Alicja Romankiewicz

 

Struktura organizacyjna

 

·       Laboratorium Materiałoznawstwa

·       Laboratorium Technologii Materiałowych

 

Działalność naukowo - badawcza

 

·       Badania struktury materiałów metodami mikroskopii elektronowej.

·       Metalografia stopów żelaza, metali nieżelaznych i niekonwencjonalnych stopów konstrukcyjnych.

·       Optymalizacja procesów rafinacji stopów miedzi i stopów aluminium.

·       Optymalizacja procesów modyfikacji i krystalizacji metali oraz stopów.

·       Badania wpływu modyfikacji na krystalizację i strukturę stopów aluminium i stopów miedzi.

·       Obróbka cieplna stopów żelaza i metali nieżelaznych.

·       Obróbka cieplno-chemiczna stopów żelaza.

·       Pomiary twardości i mikrotwardości metali i stopów.

·       Pomiary wytrzymałości stopów odlewniczych podczas krzepnięcia i stygnięcia.

 

Wyposażenie badawcze

 

·       Mikroskop skaningowy ( JSM 5600 LV ) z mikroanalizatorem EDS ( system EDS 2000 XRF ).

·       Mikroskopy optyczne typu Neophot – 2 i Epityp.

·       Polerko – szlifierka do próbek metalograficznych firmy Struers ( Roto Pol z głowicą Roto Force 1 ).

·       Defektoskop ultradzwiękowy UMT – 12.

·       Twardościomierz BrinellVickers HPO – 250.

·       Mikrotwardościomierz PMT – 3.

·       Twardościomierz Rockwella

 

Ważniejsze osiągnięcia.

 

·       Zbadanie mechanizmu wpływu mikrododatków na zmianę struktury i właściwości mechanicznych brązów i mosiądzów.

·       Zbadanie wpływu mikrododatków na rozdrabnianie struktury aluminium.

·       Zbadanie wpływu modyfikatorów na uszlachetnienie struktury siluminów.

·       Zbadanie twardych faz w mosiądzach armaturowych.

·       Optymalizacja procesu nawęglania stali.

 

Współpraca zagraniczna.

 

·       Technische Universitát Berlin

Institut fűr Metallfoschung.

 

·       Univerzita Žilina

Katedra Meterialoveho Inzinierstva

 

·       UNT – Brno

Ustav materialloveho inzynyrstvi

 

Ważniejsze publikacje.

 

·       Romankiewicz F. : Modyfikacja miedzi i jej niektórych stopów w warunkach procesu metalurgicznego. Monografia nr. 20, WSI Zielona Góra 1993 r.

·       Romankiewicz F. : Krzepnięcie miedzi i jej stopów. Komisja Nauki o Materiałach PAN, Odział w Poznaniu, WSI Zielona Góra, Poznań – Zielona Góra 1995 r.

·       Romankiewicz F., Skocovsky P., Gorockiewicz R. : Niekonwencjonalne materiały konstrukcyjne.Politechnika Zielonogórska,Zielona Góra 1996 r.

·       Romankiewicz F. : Modyfikacja miedzi i jej stopów. Komisja Nauki o Materiałach PAN, Oddział w Poznaniu, Politechnika Zielonogórska, Poznań – Zielona Góra 1999 r.