PLAN ZAJĘĆ Wydział Mechaniczny


Organizacja Roku Akademickiego Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Zakład Obróbki Ubytkowej, Eksploatacji Maszyn i Pojazdów:

Kierownik: dr hab. inż. Mariusz  Jenek, prof. UZ

 

 

Zakład Mechaniki i Projektowania Maszyn:

Kierownik: dr inż. Paweł  Jurczak

 

 

Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Materiałowych:

Kierownik: dr inż. Mariusz  Michalski

 

 

Zakład Inżynierii Biomedycznej:

Kierownik: P.O. Kierownika Zakładu Inżynierii Biomedycznej dr inż. Katarzyna   Arkusz

 

 

Zakład Automatyzacji Procesów Produkcyjnych (PERS)
oraz bezpośredni link do strony zakładu (ZAPP):

Kierownik: prof. zw. dr hab. inż. Mirosław  Galicki

 

 

Sekretariat Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn:

 

 

 

Skład pracowników w bazie PERS.