Wydział Mechaniczny
Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
ul. Prof. Szafrana 4
65-246 Zielona Góra

Sekretariat
tel. +48 68 328-2617

Sekretariat@ibem.uz.zgora.pl


Oferta dla przemysłu

50-cio lecie Wydziału Mechanicznego

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom naszej uczelni.