Głównymi kierunkami badawczymi, którymi zajmuje się Instytut Budowy i Eksplatacji Maszyn są: