UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn

Zakład Obróbki Ubytkowej, Eksploatacji Maszyn i Pojazdów