UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn

Zakład Obróbki Ubytkowej, Eksploatacji Maszyn i Pojazdów

 

 

 

 

LABORATORIA

 

Laboratorium tribologii

 

 

 

Tester - T-05


Ocena właściwości tribologicznych materiałów konstrukcyjnych.
Wielkości mierzone w czasie testu:
 •  zużycie objętościowe i masowe,
 •  siła tarcia,
 •  temperatura środka smarnego,
 •  temperatura próbki.

 

Tester - T-02

 

Ocena własności smarnych środków smarowych według PN.
Wielkości mierzone w czasie testu:
 •  oznaczenie wskaźnika pod obciążeniem i obciążenia zespawania.
 •  oznaczanie obciążenia zacierającego.
 •  oznaczanie granicznego obciążenia zużycia.
 

 

Laboratorium warstwy wierzchniej

 

 

Profilografometr PGM-1C służy do pomiaru i analizy chropowatości, falistości powierzchni oraz profilu bez filtracji.
Wyposażony jest w program analizy 2D i 3D, dający możliwość kompleksowej oceny struktury geometrycznej powierzchni.

 

 

ZHV-10

 

Pomiar twardości metodami Vickersa, Brinella, Knoopa.
Stanowisko jest wyposażone w oprogramowanie do analizy wyników -  Testexpert.
 

 

Uniwersalny przyrząd przenośny do pomiaru chropowatości TR-200 pozwala na łatwe i szybkie określanie chropowatości z wykorzystaniem 13 różnych parametrów.
Umożliwia on współpracę z PC lub drukarką.

   Wykresy: profili niefiltrowanych, filtrowanych.
   Dokładność pomiaru: ±10% .
   Długość odcinka elementarnego: 0.009/0.03/0.09 inch (0.25/0.8/2.5 mm).
 

 

Laboratorium Metrologii długości i kąta

 

 

 

 

Laboratorium Metrologii  posiada Świadectwa Wzorcowania wydane przez Urząd Miar.
Świadectwo obejmuje:
 • wzorcowanie płytek wzorcowych poza kl.0,
 • wzorcowanie płytek kątowych (Johansona, Kushnikova),
 •  wzorcowanie przyrządów  pomiarowych, suwmiarkowych i mikrometrycznych,
 •  pomiary na mikroskopie uniwersalnym w zakresie długości i kąta (pierścienie,   sprawdziany gwintowe i trzpieniowe, pomiary zarysu gwintu),
 •  pomiary parametrów chropowatości powierzchni 2D i 3D.
 

 

Pracownia komputerowa CAD - CAM

 

Laboratorium komputerowe wyposażone w 12 stanowisk komputerowych. Zajęcia realizowane    z konstrukcji elementów w systemie 3D za pomocą programu Solid WORKS. Procesy technologiczne na maszyny sterowane numerycznie CNC przy pomocy programów AlphaCAM, SprutCAM i EdgeCAM.

 

 


Frezarka sterowana numerycznie EMCO


F1 -CNC

 

 

 

 

Obrabiarka EMCO F1 – CNC przeznaczona jest do praktycznej nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. EMCO F1 – CNC można także wykorzystywać do wyrobu niewielkich elementów.
 

 


Park maszynowy Zakładu Obróbki


Ubytkowej i Eksploatacji Maszyn

 

 

 

 

Park maszynowy wyposażony jest w tokarki, frezarki, wiertarki, szlifierki, obrabiarki do kół zębatych, piłę ramową.